Γραντια Άσπρο-Μπλέ

Ένας συνδυασμός νήματος DANLINE και POLYESTER, που το κάνει ποιο ελαφρύ με καρδιά καλώδιο και σύρμα σε κάθε κλώνο.(4)

Description

ΓΡΑΝΤΙ ΑΣΠΡΟ ΜΠΛΕ DANLINE POLYESTER COMBINATION ROPE 4 ΚΛΩΝΟΝ

ΝΟΥΜΕΡΟΚΙΛΑΜΕΤΡΑ
Φ32100
Φ34104/107,00100
Φ36133/136,00100
Φ40100
Φ50105/107,0053
Φ55121/129,0053
Φ60153/157,0053