Κουτρομπούκι esferas de goma

Description

Τύπος Χιλιοστά Τρύπα Βάρος
GO-1300 250 mm. 40 mm. 10 kg
GO-1301 350 mm. 40 mm. 28 kg
GO-1302 450 mm. 60 mm. 65 kg
GO-1303 450 mm. 70 mm. 100 kg