Μολύβια – Βαρίδια

Description

Μολύβι  Σωλήνα No : 3.5 – 4 – 5 – 6

Μολύβι Oβαλ Νο : 4 – 5 – 6 – 10

Βαρίδια Τράτας – Πεζόβολου