Υδροδυναμική ‘Μπαίνα’ Titanium

Ειδικός σχεδιασμός με κεντρική τρύπα και λακκάκια που διαταράσσουν τη ροή του νερού κατά την τράτα.

Ο υδροδυναμικός σχεδιασμός του δημιουργεί σημαντικά μικρότερη αντίσταση όταν ρυμουλκείται στο νερό .

Description

Ειδικός σχεδιασμός με κεντρική τρύπα και λακκάκια που διαταράσσουν τη ροή του νερού κατά την τράτα.

Ο υδροδυναμικός σχεδιασμός του δημιουργεί σημαντικά μικρότερη αντίσταση όταν ρυμουλκείται στο νερό .

 

Κωδικός Διάσταση Άνωση Βάθος
Τρύπα Δύναμη Κρούσης
Ν90/170Α 200mm (8”) 2,860kg 1.700m 21mm 45 Κg