Μπαϊνάκια Οβάλ Τιτανίου

  • TITANIUM Y-150/20
  • 150 mm.
  • 1.325 gr.
  • 2.000 m.
  • 1.400 m.
  • 18 mm.
  • 50 kg/m.
  • 20 pcs.