Μπαϊνάκια Μεγάλα Τιτανίου

  • TITANIUM 28/2
  • 280 mm.
  • 6.750 gr.
  • 2.000 m.
  • 1.400 m.
  • 24 mm.
  • 60 kg/m.
  • 5 pcs.