Μπαϊνάκια μικρά

  • Ν-50/13A
  • 135 mm.
  • 740 gr.
  • 1.300 m.
  • 900 m.
  • 17 mm.
  • 35 kg/m