Μπαϊνάκια Οβάλ

  • Y-150/11A
  • 150 mm.
  • 200 mm.
  • 1.600 gr.
  • 1.100 m.
  • 770 m.
  • 18 mm.
  • 65 kg/m